Truy cập nội dung luôn

Liên kết Liên kết

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động

  Hình Ảnh
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Văn bản mới Văn bản mới

 Thông báo nhận quyết định công nhận kết quả trúng tuyển kỳ xét tuyển viên chức năm 2016
 Thông báo danh sách số báo danh, phòng thi và thay đổi thời gian nhận thẻ dự thi
 Quyết định phê duyệt danh sách thí sinh sinh đủ điều kiện xét tuyển viên chức năm 2016